ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง
นักวิจัย : จิตตนา หนูณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745773107 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
จิตตนา หนูณะ . (2533). บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตนา หนูณะ . 2533. "บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตนา หนูณะ . "บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
จิตตนา หนูณะ . บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.