ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค
นักวิจัย : ธเนศ มหัทธนาลัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745819425 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36883
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
ธเนศ มหัทธนาลัย . (2535). การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเนศ มหัทธนาลัย . 2535. "การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเนศ มหัทธนาลัย . "การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ธเนศ มหัทธนาลัย . การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.