ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนดีปะจำตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนดีปะจำตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : นพรัตน์ ชัยเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพรัตน์ ชัยเรือง . (2556). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนดีปะจำตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพรัตน์ ชัยเรือง . 2556. "รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนดีปะจำตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพรัตน์ ชัยเรือง . "รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนดีปะจำตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
นพรัตน์ ชัยเรือง . รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนดีปะจำตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.