ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประวัติศาสตร์การต่อสูเพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์การต่อสูเพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา
นักวิจัย : มานะ ขุนวีช่วย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มานะ ขุนวีช่วย . (2556). ประวัติศาสตร์การต่อสูเพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มานะ ขุนวีช่วย . 2556. "ประวัติศาสตร์การต่อสูเพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มานะ ขุนวีช่วย . "ประวัติศาสตร์การต่อสูเพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
มานะ ขุนวีช่วย . ประวัติศาสตร์การต่อสูเพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.