ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์ปลาในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์ปลาในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : สุภาพร สุทิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร สุทิน . (2556). การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์ปลาในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาพร สุทิน . 2556. "การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์ปลาในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาพร สุทิน . "การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์ปลาในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
สุภาพร สุทิน . การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์ปลาในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.