ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน
นักวิจัย : ปิติ จันทรุไทย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิติ จันทรุไทย . (2556). การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิติ จันทรุไทย . 2556. "การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิติ จันทรุไทย . "การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ปิติ จันทรุไทย . การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.