ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น
นักวิจัย : ศิวรักษ์ ศิวารมย์
คำค้น : ชาวนา , ชนชั้นทางสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 5,1-2(ต.ค.2528-มี.ค. 2529): 86-108 , 0857-0957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิวรักษ์ ศิวารมย์ . (2529). ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวรักษ์ ศิวารมย์ . 2529. "ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวรักษ์ ศิวารมย์ . "ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ศิวรักษ์ ศิวารมย์ . ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.