ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
นักวิจัย : ดร.วีรชัย นาควิบูลย์วงศ์ , วรรณดี สุทธินรากร , สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ , นายสมเกียรติ สุทธินรากร , นายเกียรติยศ ทรงสง่า
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330210000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.วีรชัย นาควิบูลย์วงศ์ , วรรณดี สุทธินรากร , สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ , นายสมเกียรติ สุทธินรากร , นายเกียรติยศ ทรงสง่า . (2557). ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร.วีรชัย นาควิบูลย์วงศ์ , วรรณดี สุทธินรากร , สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ , นายสมเกียรติ สุทธินรากร , นายเกียรติยศ ทรงสง่า . 2557. "ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร.วีรชัย นาควิบูลย์วงศ์ , วรรณดี สุทธินรากร , สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ , นายสมเกียรติ สุทธินรากร , นายเกียรติยศ ทรงสง่า . "ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
ดร.วีรชัย นาควิบูลย์วงศ์ , วรรณดี สุทธินรากร , สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ , นายสมเกียรติ สุทธินรากร , นายเกียรติยศ ทรงสง่า . ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.