ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติ
นักวิจัย : กิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน
คำค้น : ไฟฟ้า , อัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนออัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการควบคุมหรือหาวิธีที่เหมาะสมซึ่งง่ายในทางปฏิบัติกว่าวิธีอื่นที่มีการนำเสนอในอดีต โดยพิจารณาหน้าที่การทำงานของแต่ละส่วนประกอบของตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะ อัลกอริทึมที่นำเสนอจะไม่คิดผลของแรงดันลำดับศูนย์ที่มีสาเหตุจากแรงดันที่ไม่สมดุลขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะ เนื่องจากผลของหม้อแปลงที่มีการต่อแบบเดลต้า-สตาร์ที่ถูกต่ออยู่ในระบบไฟฟ้า ผลการจำลองการทำงานและผลการทดสอบการทำงานจริงแสดงถึงประสิทธิผลการทำงานของอัลกอริทึมที่ได้นำเสนอ

บรรณานุกรม :
กิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน . (2549). การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน . 2549. "การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน . "การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
กิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน . การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.