ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค
นักวิจัย : กุมุท สังขศิลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0831039000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุมุท สังขศิลา . (2551). ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุมุท สังขศิลา . 2551. "ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุมุท สังขศิลา . "ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
กุมุท สังขศิลา . ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.