ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : เกวลิน ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0831037000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกวลิน ศรีจันทร์ . (2551). ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกวลิน ศรีจันทร์ . 2551. "ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกวลิน ศรีจันทร์ . "ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เกวลิน ศรีจันทร์ . ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.