ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ
นักวิจัย : ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะศุทธิ์ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , วิสิฐ กิจสมพร , สาวิตรี ทิวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0640049000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะศุทธิ์ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , วิสิฐ กิจสมพร , สาวิตรี ทิวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ . (2550). ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะศุทธิ์ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , วิสิฐ กิจสมพร , สาวิตรี ทิวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ . 2550. "ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะศุทธิ์ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , วิสิฐ กิจสมพร , สาวิตรี ทิวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ . "ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะศุทธิ์ , นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ , วิสิฐ กิจสมพร , สาวิตรี ทิวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ . ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.