ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ
นักวิจัย : อำพน จรัสจรุงเกียรติ , นาย กฤษ ไทยเกื้อ , นาย ประนิตย์ คำตรง , นางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม , นาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031168000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำพน จรัสจรุงเกียรติ , นาย กฤษ ไทยเกื้อ , นาย ประนิตย์ คำตรง , นางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม , นาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว . (2553). ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อำพน จรัสจรุงเกียรติ , นาย กฤษ ไทยเกื้อ , นาย ประนิตย์ คำตรง , นางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม , นาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว . 2553. "ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อำพน จรัสจรุงเกียรติ , นาย กฤษ ไทยเกื้อ , นาย ประนิตย์ คำตรง , นางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม , นาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว . "ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
อำพน จรัสจรุงเกียรติ , นาย กฤษ ไทยเกื้อ , นาย ประนิตย์ คำตรง , นางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม , นาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว . ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.