ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร
นักวิจัย : สมพร มูลมั่งมี , ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ , คมสัน สัจจะสถาพร , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , รักษ์จินดา วัฒนาลัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930460000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร มูลมั่งมี , ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ , คมสัน สัจจะสถาพร , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , รักษ์จินดา วัฒนาลัย . (2552). ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมพร มูลมั่งมี , ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ , คมสัน สัจจะสถาพร , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , รักษ์จินดา วัฒนาลัย . 2552. "ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมพร มูลมั่งมี , ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ , คมสัน สัจจะสถาพร , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , รักษ์จินดา วัฒนาลัย . "ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
สมพร มูลมั่งมี , ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ , คมสัน สัจจะสถาพร , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , รักษ์จินดา วัฒนาลัย . ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.