ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี
นักวิจัย : รองลาภ สุขมาสรวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930385000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รองลาภ สุขมาสรวง . (2552). ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รองลาภ สุขมาสรวง . 2552. "ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รองลาภ สุขมาสรวง . "ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
รองลาภ สุขมาสรวง . ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.