ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร
นักวิจัย : รัตนาวรรณ มั่งคั่ง , พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , ธนารดี คำยา , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140116000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง , พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , ธนารดี คำยา , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ . (2556). ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง , พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , ธนารดี คำยา , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ . 2556. "ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง , พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , ธนารดี คำยา , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ . "ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง , พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , ธนารดี คำยา , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ . ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.