ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง
นักวิจัย : ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , นางสาวพิลาพา ยืนนาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830913000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , นางสาวพิลาพา ยืนนาน . (2552). การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , นางสาวพิลาพา ยืนนาน . 2552. "การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , นางสาวพิลาพา ยืนนาน . "การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล , นางสาวพิลาพา ยืนนาน . การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.