ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม
นักวิจัย : จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0530424000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ . (2548). การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ . 2548. "การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ . "การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ . การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.