ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ
นักวิจัย : พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930885000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช . (2552). การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช . 2552. "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช . "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช . การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.