ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS)
นักวิจัย : สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430111000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สงวนศรี เจริญเหรียญ . (2547). การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สงวนศรี เจริญเหรียญ . 2547. "การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สงวนศรี เจริญเหรียญ . "การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
สงวนศรี เจริญเหรียญ . การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.