ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
นักวิจัย : ณรงค์ สิงห์บุระอุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0330746000&BudgetYear=2003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม . (2554). การเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม . 2554. "การเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม . "การเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม . การเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.