ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2..

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2..
นักวิจัย : นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นงณพชร คุณากร , นางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , นางธราธร ฑีฆรติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030238000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นงณพชร คุณากร , นางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , นางธราธร ฑีฆรติ . (2554). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2...
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นงณพชร คุณากร , นางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , นางธราธร ฑีฆรติ . 2554. "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2..".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นงณพชร คุณากร , นางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , นางธราธร ฑีฆรติ . "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2..."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นงณพชร คุณากร , นางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , นางธราธร ฑีฆรติ . การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2... กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.