ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์
นักวิจัย : นางสาวสุธิษา มาเจริญ , ทวีพร เรืองพริ้ม , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , นายสมพร ปุ่นโก๋ , นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ , ปรีชา อินนุรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231415000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาวสุธิษา มาเจริญ , ทวีพร เรืองพริ้ม , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , นายสมพร ปุ่นโก๋ , นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ , ปรีชา อินนุรักษ์ . (2555). การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวสุธิษา มาเจริญ , ทวีพร เรืองพริ้ม , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , นายสมพร ปุ่นโก๋ , นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ , ปรีชา อินนุรักษ์ . 2555. "การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวสุธิษา มาเจริญ , ทวีพร เรืองพริ้ม , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , นายสมพร ปุ่นโก๋ , นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ , ปรีชา อินนุรักษ์ . "การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
นางสาวสุธิษา มาเจริญ , ทวีพร เรืองพริ้ม , นายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , นายสมพร ปุ่นโก๋ , นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ , ปรีชา อินนุรักษ์ . การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.