ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก
นักวิจัย : เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง , ชลดา โกมินทรชาติ , นางสาวพนอ รวยสูงเนิน , นางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130774000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง , ชลดา โกมินทรชาติ , นางสาวพนอ รวยสูงเนิน , นางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์ . (2555). การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง , ชลดา โกมินทรชาติ , นางสาวพนอ รวยสูงเนิน , นางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์ . 2555. "การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง , ชลดา โกมินทรชาติ , นางสาวพนอ รวยสูงเนิน , นางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์ . "การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง , ชลดา โกมินทรชาติ , นางสาวพนอ รวยสูงเนิน , นางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์ . การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.