ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง
นักวิจัย : เชาว์ อินทรประสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330570000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ . (2556). การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ . 2556. "การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ . "การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ . การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.