ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์
นักวิจัย : เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , นายมานพ โชคชีวาตม์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830866000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , นายมานพ โชคชีวาตม์ . (2551). การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , นายมานพ โชคชีวาตม์ . 2551. "การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , นายมานพ โชคชีวาตม์ . "การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , นายมานพ โชคชีวาตม์ . การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.