ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์
นักวิจัย : อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0130021000&BudgetYear=2001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . (2544). การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . 2544. "การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . "การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print.
อุทัย คันโธ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2544.