ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิจัย : สุนิศา สงวนทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630060000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนิศา สงวนทรัพย์ . (2549). การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุนิศา สงวนทรัพย์ . 2549. "การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุนิศา สงวนทรัพย์ . "การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
สุนิศา สงวนทรัพย์ . การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.