ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ
นักวิจัย : คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุพัฒน์ อรรถธรรม , สุภาพร กลิ่นคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130274000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุพัฒน์ อรรถธรรม , สุภาพร กลิ่นคง . (2555). การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุพัฒน์ อรรถธรรม , สุภาพร กลิ่นคง . 2555. "การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุพัฒน์ อรรถธรรม , สุภาพร กลิ่นคง . "การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุพัฒน์ อรรถธรรม , สุภาพร กลิ่นคง . การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.