ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจรับฟังความคิดเห็น และประเมินความต้องการของประชนชนที่มีต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจรับฟังความคิดเห็น และประเมินความต้องการของประชนชนที่มีต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
นักวิจัย : ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730837000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . (2550). การสำรวจรับฟังความคิดเห็น และประเมินความต้องการของประชนชนที่มีต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . 2550. "การสำรวจรับฟังความคิดเห็น และประเมินความต้องการของประชนชนที่มีต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . "การสำรวจรับฟังความคิดเห็น และประเมินความต้องการของประชนชนที่มีต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . การสำรวจรับฟังความคิดเห็น และประเมินความต้องการของประชนชนที่มีต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.