ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
นักวิจัย : จุฬาลักษณ์ จารุนุช , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , อภิญญา จุฑางกูร , สุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1340038000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , อภิญญา จุฑางกูร , สุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . (2557). การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , อภิญญา จุฑางกูร , สุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . 2557. "การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , อภิญญา จุฑางกูร , สุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . "การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
จุฬาลักษณ์ จารุนุช , โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , อภิญญา จุฑางกูร , สุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน . การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.