ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา
นักวิจัย : ประมวล ทรายทอง , วนิดา เทวารุทธิ์ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , เขมพัษ อ้นท้วม , กัญญรัตน์ กัญญาคำ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ)
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330404000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประมวล ทรายทอง , วนิดา เทวารุทธิ์ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , เขมพัษ อ้นท้วม , กัญญรัตน์ กัญญาคำ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) . (2557). การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประมวล ทรายทอง , วนิดา เทวารุทธิ์ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , เขมพัษ อ้นท้วม , กัญญรัตน์ กัญญาคำ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) . 2557. "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประมวล ทรายทอง , วนิดา เทวารุทธิ์ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , เขมพัษ อ้นท้วม , กัญญรัตน์ กัญญาคำ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) . "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
ประมวล ทรายทอง , วนิดา เทวารุทธิ์ , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , เขมพัษ อ้นท้วม , กัญญรัตน์ กัญญาคำ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) . การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.