ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : ธันวา จิตต์สงวน , นงนุช ปรมาคม , นางอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ , นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ , นายรัฐมน วัฒนาทร , นายวุฒินันท์ จินตการนนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030719000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันวา จิตต์สงวน , นงนุช ปรมาคม , นางอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ , นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ , นายรัฐมน วัฒนาทร , นายวุฒินันท์ จินตการนนท์ . (2553). การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธันวา จิตต์สงวน , นงนุช ปรมาคม , นางอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ , นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ , นายรัฐมน วัฒนาทร , นายวุฒินันท์ จินตการนนท์ . 2553. "การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธันวา จิตต์สงวน , นงนุช ปรมาคม , นางอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ , นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ , นายรัฐมน วัฒนาทร , นายวุฒินันท์ จินตการนนท์ . "การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ธันวา จิตต์สงวน , นงนุช ปรมาคม , นางอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ , นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ , นายรัฐมน วัฒนาทร , นายวุฒินันท์ จินตการนนท์ . การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.