ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp.
นักวิจัย : เยาวภา ไหวพริบ , ผศ.อนันต์ ทองทา , ภัทรวดี เอียดเต็ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230219000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวภา ไหวพริบ , ผศ.อนันต์ ทองทา , ภัทรวดี เอียดเต็ม . (2555). การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp..
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เยาวภา ไหวพริบ , ผศ.อนันต์ ทองทา , ภัทรวดี เอียดเต็ม . 2555. "การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp.".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เยาวภา ไหวพริบ , ผศ.อนันต์ ทองทา , ภัทรวดี เอียดเต็ม . "การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp.."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
เยาวภา ไหวพริบ , ผศ.อนันต์ ทองทา , ภัทรวดี เอียดเต็ม . การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp.. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.