ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน
นักวิจัย : อังคณา โชคดีวัฒนเจริญ , เยาวภา ไหวพริบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130497000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังคณา โชคดีวัฒนเจริญ , เยาวภา ไหวพริบ . (2554). การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อังคณา โชคดีวัฒนเจริญ , เยาวภา ไหวพริบ . 2554. "การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อังคณา โชคดีวัฒนเจริญ , เยาวภา ไหวพริบ . "การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
อังคณา โชคดีวัฒนเจริญ , เยาวภา ไหวพริบ . การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.