ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน
นักวิจัย : ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ , นายสัตวแพทย์ วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร , นิตย์ศรี แสงเดือน , สุภาพร อิสริโยดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030542000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ , นายสัตวแพทย์ วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร , นิตย์ศรี แสงเดือน , สุภาพร อิสริโยดม . (2553). การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ , นายสัตวแพทย์ วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร , นิตย์ศรี แสงเดือน , สุภาพร อิสริโยดม . 2553. "การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ , นายสัตวแพทย์ วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร , นิตย์ศรี แสงเดือน , สุภาพร อิสริโยดม . "การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ , นายสัตวแพทย์ วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร , นิตย์ศรี แสงเดือน , สุภาพร อิสริโยดม . การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.