ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ
นักวิจัย : รศ. วิชัย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , ดร. อมรา อมรา ชินภูติ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , พรธิภา องค์คุณารักษ์ , ธงชัย สุวรรณสิชณน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931162000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ. วิชัย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , ดร. อมรา อมรา ชินภูติ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , พรธิภา องค์คุณารักษ์ , ธงชัย สุวรรณสิชณน์ . (2553). การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รศ. วิชัย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , ดร. อมรา อมรา ชินภูติ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , พรธิภา องค์คุณารักษ์ , ธงชัย สุวรรณสิชณน์ . 2553. "การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รศ. วิชัย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , ดร. อมรา อมรา ชินภูติ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , พรธิภา องค์คุณารักษ์ , ธงชัย สุวรรณสิชณน์ . "การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
รศ. วิชัย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , ดร. อมรา อมรา ชินภูติ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , นงนุช อังยุรีกุล , พรธิภา องค์คุณารักษ์ , ธงชัย สุวรรณสิชณน์ . การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.