ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา
นักวิจัย : สุปราณี งามประสิทธิ์ , รศ. ดร. สุนันทา จันทกูล , รศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นางสำราญ ศรีชมพร , นายสุรพล เช้าฉ้อง , นายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์ , นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ , นางกิ่งกานท์ พานิชนอก , ดร. สุพจน์ สุพจน์ กาเซ็ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0940103000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปราณี งามประสิทธิ์ , รศ. ดร. สุนันทา จันทกูล , รศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นางสำราญ ศรีชมพร , นายสุรพล เช้าฉ้อง , นายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์ , นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ , นางกิ่งกานท์ พานิชนอก , ดร. สุพจน์ สุพจน์ กาเซ็ม . (2551). การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุปราณี งามประสิทธิ์ , รศ. ดร. สุนันทา จันทกูล , รศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นางสำราญ ศรีชมพร , นายสุรพล เช้าฉ้อง , นายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์ , นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ , นางกิ่งกานท์ พานิชนอก , ดร. สุพจน์ สุพจน์ กาเซ็ม . 2551. "การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุปราณี งามประสิทธิ์ , รศ. ดร. สุนันทา จันทกูล , รศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นางสำราญ ศรีชมพร , นายสุรพล เช้าฉ้อง , นายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์ , นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ , นางกิ่งกานท์ พานิชนอก , ดร. สุพจน์ สุพจน์ กาเซ็ม . "การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
สุปราณี งามประสิทธิ์ , รศ. ดร. สุนันทา จันทกูล , รศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นางสำราญ ศรีชมพร , นายสุรพล เช้าฉ้อง , นายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์ , นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ , นางกิ่งกานท์ พานิชนอก , ดร. สุพจน์ สุพจน์ กาเซ็ม . การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.