ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
นักวิจัย : อนุวัตร แจ้งชัด , อนุกูล วัฒนสุข , สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , สายพิณ ทานัชฌาสัย , กมลวรรณ แจ้งชัด , หทัยรัตน์ ริมคีรี , วิษฐิดา จันทราพรชัย , พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี , วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ , จินตนา อุปดิสสกุล , นันทวัน เทอดไทย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0740033000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :