ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)
นักวิจัย : เดชรัต สุขกำเนิด , อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน , อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย , อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย , คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ , คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด , คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ , คุณสุมนมาลย์ สิงหะ , คุณนันทา สิทธิราช , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830685000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชรัต สุขกำเนิด , อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน , อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย , อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย , คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ , คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด , คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ , คุณสุมนมาลย์ สิงหะ , คุณนันทา สิทธิราช , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย . (2551). การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดชรัต สุขกำเนิด , อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน , อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย , อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย , คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ , คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด , คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ , คุณสุมนมาลย์ สิงหะ , คุณนันทา สิทธิราช , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย . 2551. "การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดชรัต สุขกำเนิด , อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน , อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย , อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย , คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ , คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด , คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ , คุณสุมนมาลย์ สิงหะ , คุณนันทา สิทธิราช , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย . "การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เดชรัต สุขกำเนิด , อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน , อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย , อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย , คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ , คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด , คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ , คุณสุมนมาลย์ สิงหะ , คุณนันทา สิทธิราช , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย . การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.