ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า
นักวิจัย : เวช เต๋จ๊ะ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ , นายกนกธร วงศ์กิตติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930759000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เวช เต๋จ๊ะ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ , นายกนกธร วงศ์กิตติ . (2553). การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เวช เต๋จ๊ะ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ , นายกนกธร วงศ์กิตติ . 2553. "การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เวช เต๋จ๊ะ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ , นายกนกธร วงศ์กิตติ . "การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เวช เต๋จ๊ะ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ , นายกนกธร วงศ์กิตติ . การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.