ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่
นักวิจัย : ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ , นางสาวเรญา ม้าทอง , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031316000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ , นางสาวเรญา ม้าทอง , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . (2553). การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ , นางสาวเรญา ม้าทอง , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . 2553. "การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ , นางสาวเรญา ม้าทอง , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . "การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ , นางสาวเรญา ม้าทอง , สุชาติ สงวนพันธุ์ , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.