ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค
นักวิจัย : เรืองไร โตกฤษณะ , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030296000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรืองไร โตกฤษณะ , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . (2553). การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เรืองไร โตกฤษณะ , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . 2553. "การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เรืองไร โตกฤษณะ , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . "การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เรืองไร โตกฤษณะ , กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , จุฑาทิพย์ ภัทราวาท . การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.