ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี
นักวิจัย : ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830161000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . (2551). การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . 2551. "การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . "การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.