ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของเนื้อเบาบับผง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของเนื้อเบาบับผง
นักวิจัย : สร้อยทอง สายหยุดทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130285000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สร้อยทอง สายหยุดทอง . (2553). การศึกษาคุณสมบัติการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของเนื้อเบาบับผง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สร้อยทอง สายหยุดทอง . 2553. "การศึกษาคุณสมบัติการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของเนื้อเบาบับผง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สร้อยทอง สายหยุดทอง . "การศึกษาคุณสมบัติการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของเนื้อเบาบับผง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สร้อยทอง สายหยุดทอง . การศึกษาคุณสมบัติการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของเนื้อเบาบับผง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.