ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง
นักวิจัย : อัจฉรา ดวงเดือน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231019000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรา ดวงเดือน . (2556). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัจฉรา ดวงเดือน . 2556. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัจฉรา ดวงเดือน . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
อัจฉรา ดวงเดือน . การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.