ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นักวิจัย : วินัย อาจคงหาญ , รัฐภูมิ ปาการเสรี , ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย , เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ , นายชาตรี เรืองธนันรักษ์ , นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ , สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล , นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ , นางสาวมนชนก วัดมณี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030308000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัย อาจคงหาญ , รัฐภูมิ ปาการเสรี , ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย , เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ , นายชาตรี เรืองธนันรักษ์ , นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ , สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล , นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ , นางสาวมนชนก วัดมณี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช . (2553). การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัย อาจคงหาญ , รัฐภูมิ ปาการเสรี , ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย , เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ , นายชาตรี เรืองธนันรักษ์ , นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ , สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล , นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ , นางสาวมนชนก วัดมณี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช . 2553. "การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัย อาจคงหาญ , รัฐภูมิ ปาการเสรี , ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย , เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ , นายชาตรี เรืองธนันรักษ์ , นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ , สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล , นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ , นางสาวมนชนก วัดมณี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช . "การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
วินัย อาจคงหาญ , รัฐภูมิ ปาการเสรี , ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย , เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ , นายชาตรี เรืองธนันรักษ์ , นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ , สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล , นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ , นางสาวมนชนก วัดมณี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช . การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.