ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
นักวิจัย : ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , นายปริญญา จันทรศรี , นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง , นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030332000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , นายปริญญา จันทรศรี , นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง , นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล . (2553). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , นายปริญญา จันทรศรี , นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง , นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล . 2553. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , นายปริญญา จันทรศรี , นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง , นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , นายปริญญา จันทรศรี , นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง , นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.