ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
นักวิจัย : จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , ปรีชา อินนุรักษ์ , สุริยะ สะวานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930283000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , ปรีชา อินนุรักษ์ , สุริยะ สะวานนท์ . (2552). การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , ปรีชา อินนุรักษ์ , สุริยะ สะวานนท์ . 2552. "การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , ปรีชา อินนุรักษ์ , สุริยะ สะวานนท์ . "การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , ปรีชา อินนุรักษ์ , สุริยะ สะวานนท์ . การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.