ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม
นักวิจัย : สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นายสายสัมพันธ์ ตันมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931293000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นายสายสัมพันธ์ ตันมณี . (2552). การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นายสายสัมพันธ์ ตันมณี . 2552. "การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นายสายสัมพันธ์ ตันมณี . "การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , อุทัย คันโธ , นายสายสัมพันธ์ ตันมณี . การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.